SFO

SFO tilbyr et leke- og aktivitetstilbud for barn på 1.-6.trinn etter at skoledagen er slutt mandag – fredag. Leksehjelp kan kombineres med SFO.

Skoleplass og priser

Her kan du lese om søknadsprosessen ved inntak, inntaksreglement, skolepenger og søskenmoderasjon.
skolehelsetjenesten Vatneli

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier spiller en viktig rolle i å ta vare på elevenes helse og trivsel.

Hjelpearbeid

Vatneli skole samarbeider med hjelpeorganisasjonen ADRA Norge. Årlig samles det inn store beløp gjennom ulike arrangementer som elever, foreldre og ansatte bidrar i.

Skoleregler

Skolereglene revideres jevnlig i en demokratisk prosess der både elever, foresatte og lærere gir sine innspill, før endelig vedtak fattes i skolestyret.

Musikkskole

Musikkskoletilbud inngår i de ordinære skolepengene. Elevene som benytter seg av tilbudet gis opplæring i en rekke instrumenter, herunder piano, gitar og bassgitar.

Siste skoleglimt

Info

Verdensrommet

Astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard holdt to fantastiske foredrag om verdensrommet, først for barneskolen, deretter for ungdomsskolen. Med flotte bilder og video, og i kjent entusiastisk stil, underviste han om romfart, stjerner, asteroider, meteoritter, sorte hull og mye mer. Elevene fikk også kjenne på de sterke magnetiske kreftene som kjennetegner en ekte meteoritt. Vi lever…

Les mer