SFO

SFO tilbyr et leke- og aktivitetstilbud for barn på 1.-6.trinn etter at skoledagen er slutt mandag – fredag. Leksehjelp kan kombineres med SFO.

Skoleplass og priser

Her kan du lese om søknadsprosessen ved inntak, inntaksreglement, skolepenger og søskenmoderasjon.
skolehelsetjenesten Vatneli

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier spiller en viktig rolle i å ta vare på elevenes helse og trivsel.

Hjelpearbeid

Vatneli skole samarbeider med hjelpeorganisasjonen ADRA Norge. Årlig samles det inn store beløp gjennom ulike arrangementer som elever, foreldre og ansatte bidrar i.

Ordensregler

Ordensreglene revideres jevnlig i en demokratisk prosess der både elever, foreldre og lærere gir sine innspill, før endelig vedtak fattes i skolestyret.

Musikkskole

Musikkskoletilbud inngår i de ordinære skolepengene. Elevene som benytter seg av tilbudet gis opplæring i en rekke instrumenter, herunder piano, gitar og bassgitar.

Siste skoleglimt

Årsvikariater lærer og miljøterapeut 2021/2022. Søknadsfrist 14. mars 2021

Lærerstilling 50-60% årsvikariat 2021/2022 Skolen har ledig årsvikariat for lærer fra 1.8.21-31.7.22. Norsk, matematikk og kunst- og håndverk vil være sannsynlige undervisningsfag på 5-7. trinn, men ikke begrenset til det. Presis fagfordeling avtales senere når timeplanen legges. Vatneli skole er en firdelt 1-10 skole godkjent for 72 elever, drevet av Adventistkirkene i Sandnes og Stavanger.…

Les mer