SFO

SFO tilbyr et leke- og aktivitetstilbud for barn på 1.-6.trinn etter at skoledagen er slutt mandag – fredag. Leksehjelp kan kombineres med SFO.

Skoleplass og priser

Her kan du lese om søknadsprosessen ved inntak, inntaksreglement, skolepenger og søskenmoderasjon.
skolehelsetjenesten Vatneli

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier spiller en viktig rolle i å ta vare på elevenes helse og trivsel.

Hjelpearbeid

Vatneli skole samarbeider med hjelpeorganisasjonen ADRA Norge. Årlig samles det inn store beløp gjennom ulike arrangementer som elever, foreldre og ansatte bidrar i.

Ordensregler

Ordensreglene revideres jevnlig i en demokratisk prosess der både elever, foreldre og lærere gir sine innspill, før endelig vedtak fattes i skolestyret.

Musikkskole

Musikkskoletilbud inngår i de ordinære skolepengene. Elevene som benytter seg av tilbudet gis opplæring i en rekke instrumenter, herunder piano, gitar og bassgitar.

Siste skoleglimt

Info

Kr. 123.563,- til Hjelpeaksjon «trygg til å lære». Tusen takk!

Tverrfaglig uke om demokrati og medborgerskap ble en stor suksess! I samarbeid med utviklings- og nødhjelpsorganisasjon ADRA Norge, samlet elevene inn kr. 123.563,- til utdanningsprogram i bl.a. Etiopia og Ukraina. Trygg til å lære handler ikke minst om psykisk helse for barn og unge som rammes av krig og konflikter. Elever, ansatte og andre støttespillere…

Les mer