Telefonnummer til SFO: 488 85 517

Skolefritidsordningen (SFO)
– har et tilbud for barn i 1.-6. trinn alle skoledager om morgenen før 1. time og etter at skoledagen er slutt.
– er primært ute, men bruker gymsal/ kirketorg/ 1-2. trinns klasserom etter behov.

– det blir servert et enkelt måltid på SFO kl. 14.30.

For å skape et trivelig og trygt fritidstilbud for barna, syns vi det er viktig at virksomheten i SFO er preget av:
– fri lek, og rett til å velge selv
– organiserte aktiviteter
– struktur (regler og dagsrytme)
– grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg
– anerkjennelse
– vennskap
– skikk og bruk
– og ikke minst å ha det moro

Oppholdstid:

Mandag – torsdag: kl. 13.30-16.30
Fredag: kl. 12.30-15.00

Morgen-SFO: Mandag – fredag: kl. 07.00-08.15

SFO inkluderer høstferie og vinterferie, samt juni og august utenom skolerute og utenom planleggingsdager. Det blir egne forhåndspåmeldinger til SFO i ferieuker.
Åpningstiden i ferier er: kl. 08.00-16.00 (fredag til kl. 15.00)

SFO-priser (pr. 01.08.2021):
Man betaler for 4, 10, 15 eller 20 timer/uke (betales månedsvis, 10 mnd/år).

20 timer i uka: kr. pr. mnd: 2.442,00 / tillegg for mat: + kr. 68,00

15 timer i uka: kr. pr. mnd: 1.832,00 / tillegg for mat: + kr. 68,00

10 timer i uka: kr. pr. mnd: 1.221,00 / tillegg for mat: + kr. 39,00

4 timer i uka: kr. pr. mnd:   489,00 / tillegg for mat: + kr. 11,00

Oppsigelsestid: 1 mnd