Telefonnummer til SFO: 488 85 517

Skolefritidsordningen (SFO)
– har et tilbud for barn i 1.-6. trinn alle skoledager om morgenen før 1. time og etter at skoledagen er slutt.
– er primært ute, men bruker gymsal/ kirketorg/ 1-2. trinns klasserom etter behov.

– det blir servert et enkelt måltid på SFO kl. 14.30.

For å skape et trivelig og trygt fritidstilbud for barna, syns vi det er viktig at virksomheten i SFO er preget av:
– fri lek, og rett til å velge selv
– organiserte aktiviteter
– struktur (regler og dagsrytme)
– grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg
– anerkjennelse
– vennskap
– skikk og bruk
– og ikke minst å ha det moro

Oppholdstid:

Mandag – torsdag: kl. 13.30-16.30
Fredag: kl. 12.30 -15.00

Morgen-SFO: Mandag – fredag: kl. 07.00-08.15

Det vil bli egne påmeldinger for SFO i ferieuker.
Åpningstiden i ferier er: kl. 08.00-16.00 (fredag til kl. 15.00)

SFO-priser (oppdatert 01.08.2020):
Man betaler for 4, 10, 15 eller 20 timer/uke (betales månedsvis, 9 mnd/år). Dette inkluderer ikke ferier.

20 timer i uka: kr  2.559,00 pr. mnd.   15 timer i uka: kr   1.936,00 pr. mnd.

10 timer i uka: kr   1.285,00 pr. mnd.  4 timer i uka:   kr       510,00 pr. mnd.

Oppsigelsestid: 1 mnd

I ferieukene betales det 200,- pr dag eller maks 700,- pr uke.