Elever samler inn penger til humanitære formål

Skolens ansatte og elever engasjerer seg aktivt i humanitært arbeid i samarbeid med ADRA Norge. Hvert år samler skolens elever inn betydelige beløp (over 1 million kr. i løpet av siste 6-7år til sammen) til arbeidet for en bedre og mer rettferdig verden gjennom sin tre dagers bøsseaksjon, ADRA-marked til jul og sponsorløp. Engasjementet betyr mye for de som får hjelp i den tredje verden, men det betyr også mye positivt for alle i skolefamilien som er engasjert.

Hva er ADRA?

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i 120 land. ADRA-nettverket internasjonalt bidrar årlig med milliardbeløp som forvaltes i utviklings- og nødhjelpsarbeidet.

Støtter ADRA Norge

Vatneli skole vil være med å forandre verden til å bli et bedre sted for flere. Elevene lærer å hjelpe andre i praksis, og det får vi til gjennom samarbeidet med ADRA-Norge (se www.adranorge.no). Elevene viser et sterkt engasjement og interesse for å hjelpe andre. Dette er et av områdene der skolen setter sine verdier ut i praksis!

Elever samler inn penger til humanitære formål

Skolens ansatte og elever engasjerer seg ikke minst aktivt i humanitært arbeid i samarbeid med ADRA Norge. Hvert år samler skolens elever inn betydelige beløp (over 1 million kr. i løpet av siste 6-7år til sammen) til arbeidet for en bedre og mer rettferdig verden gjennom sin tre dagers bøsseaksjon, ADRA-marked til jul og sponsorløp. Engasjementet betyr mye for de som får hjelp i den tredje verden, men det betyr også mye positivt for alle i skolefamilien som er engasjert.

Hva er ADRA?

ADRA (Adventist Development and Relief Agency) ble etablert i 1984 som en uavhengig utviklings- og nødhjelpsorganisasjon. ADRA er i dag et globalt nettverk av selvstendige organisasjoner som arbeider i 120 land. ADRA-nettverket internasjonalt bidrar årlig med milliardbeløp som forvaltes i utviklings- og nødhjelpsarbeidet.

Støtter ADRA Norge

Vatneli skole vil være med å forandre verden til å bli et bedre sted for flere. Elevene lærer å hjelpe andre i praksis, og det får vi til gjennom samarbeidet med ADRA-Norge (se www.adranorge.no). Elevene viser et sterkt engasjement og interesse for å hjelpe andre. Dette er et av områdene der skolen setter sine verdier ut i praksis!