Kontakt rektor for avtale om informasjonsmøte og søknadsskjema.
Ring a. 51 60 40 62 / m. 959 12 427  eller bruk kontaktskjemaet.

Søknadsfrist er 10. desember, men det er løpende inntak også etter fristen så lenge det er ledige plasser. Ta kontakt!

Trykk her for inntaksreglementet

Offentlige tilskudd
Staten gir tilskudd til 85% av driftsutgiftene med utgangspunkt i en gjennomsnittskostnad i offentlig skole. Vatneli er en privat grunnskole med foreldrebetaling som dekker inn det staten ikke gir tilskudd til.

Friskolelova § 6-2.Skolepengar
”Skolar som får statstilskot etter § 6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/ kapitalkostnader.”

Skolepriser (pr.01.08.2022):

1.–4. trinn: kr. 500,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner og lignende.

5-7. trinn: kr. 900,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner, leirskole, med mer.

8.–10. klasse: kr 1.100,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er musikkskolen/instrumentopplæring, språktur til Berlin/London, Fredsreise til Krakow, Basecamp 8, Absolutt 9.ende, Absolutt10.ende, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner med mer.

Tillegg for daglig skolelunsj: kr. 230,- pr. mnd. i 11 mnd.

Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nr. 2, 75% for barn nr. 3, og fra og med barn nr. 4 fritt. (Søskenmoderasjon gjelder ikke for skolelunsjtillegget.)

Les mer om SFO på denne siden.

Skolepriser (pr.01.08.2023):

1.–4. trinn: kr. 500,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner og lignende.

5-7. trinn: kr. 800,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner, leirskole, med mer.

8.–10. klasse: kr 1.200,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er musikkskolen/instrumentopplæring, språktur til Berlin/London, Fredsreise til Krakow, Basecamp 8, Absolutt 9.ende, Absolutt10.ende, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner med mer.

Tillegg for daglig skolelunsj: kr. (indeksreguleres og fastsettes litt før skolestart),- pr. mnd. i 11 mnd.

Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nr. 2, 75% for barn nr. 3, og fra og med barn nr. 4 fritt. (Søskenmoderasjon gjelder ikke for skolelunsjtillegget.)