KOMPETANSE - RESPEKT - KRISTENTRO

KOMPETANSE - RESPEKT - KRISTENTRO

Vi tilbyr utdanning og en skolehverdag tuftet på bunnsolide verdier. Vi jobber hardt for at hver enkelt elev skal trives og utvikle hele seg, ut fra sine unike forutsetninger. Høyt, men tilpasset læringstrykk gir gode resultater. Vi ser den enkelte elev og ønsker et tett samarbeid mellom hjem og skole.

KOMPETANSE

– BLI STERK PÅ LIVET –

KOMPETANSE

Kompetanse er en viktig verdi ved Vatneli skole. Høyt læringstrykk og faglige prestasjoner har derfor en tydelig prioritet. Hver enkelt elev, ut fra individuelle forutsetninger og personlighet, skal gis rammer for læring der det maksimale av potensialet kan bli realisert. Skolen legger derfor vekt på ulike læringsmetoder og har fokus på at resultatene teller. Vi følger offentlige lærerplaner, inkludert godkjent synliggjøringstillegg. Nasjonale prøver, eksamen og andre målinger er tilsvarende hos oss som i den offentlige skolen. Vi har gode rammebetingelser for tett og presis oppfølging av sterke og svake faglige sider hos den enkelte elev. Det er viktig at det som kartlegges og testes, omsettes i økt læringsutbytte. Skolen anerkjenner foreldre/foresattes viktige rolle i å fremme elevens faglige prestasjoner ved blant annet å signalisere positivt om at skolearbeid er viktig.

Kompetanse er imidlertid mer enn faglige prestasjoner. Høy sosial kompetanse fremmer livskvalitet, bidrar til et godt miljø og forbereder positivt til videre studier og yrkesliv. Skolen arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle gode sosiale evner. De to andre av skolens tre prioriterte verdier, nemlig Respekt og Kristentro, løfter kompetanseforståelsen ytterligere frem da de omtaler rammene utdanningen ved skolen står i.

RESPEKT

– vi fremmer respekt i alle relasjoner for et godt lærings- og arbeidsmiljø –

RESPEKT

Ut fra overbevisningen om menneskets rett til et verdig liv som nedfelt i menneskerettighetene, og menneskets uendelige verdi som skapt i Guds bilde, er respekt en av våre tre kjerneverdier. Elever og ansatte vil ved å arbeide for å fremme respekt i alle relasjoner, fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø. Ved skolen vår mener vi det er spesielt viktig å vise gjensidig respekt for livssynsmangfoldet. Et viktig prinsipp når det gjelder respekt er uttrykt i den gylne regel: «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem» (Matteus 7,12). Dette gjelder så vel i aktiv handling, som i det å ha respekt for andres rett til å mene og velge annerledes.

KRISTENTRO

– Grunnfestet i det kristne verdisynet –

KRISTENTRO

Vatneli skole er én av 12 grunn- og videregående skoler i Norge som tilbyr adventistutdanning, som igjen er en del av en verdensomspennende privat utdanningsvirksomhet på 9.589 skoler og universiteter, og med 2.064.761 elever og studenter totalt (statistikk pr. 31.12.2022, www.adventiststatistics.org). Syvendedags Adventistkirken er en protestantisk-evangelisk kirke (www.adventist.no). Dette innebærer at Bibelen blir sett på som Guds inspirerte ord, og at mennesket blir frelst ved tro av nåde gjennom Jesu stedfortredende død på korset. Skolens kristne verdigrunnlag kommer regelmessig til uttrykk gjennom blant annet morgensamlinger, skolegudstjeneste, Absolutt 8ende og 9ende (leirskoler med fokus på verdier) og en rekke fritidstilbud i samarbeid med skolens eiere, Adventistkirkene i Sandnes og Stavanger. Siden mennesket er tilbøyelig til både godt og vondt, trener og stimulerer vi elevenes etiske sans slik at de kan foreta gode moralske valg for både seg selv og andre, gjennom blant annet Aktive Verdivalg på u-trinnet og Agression Replacement Training (ART). Forvaltningsperspektivet står sentralt: Livsførsel, bruk av naturressurser, grønt kosthold, et liv med fokus på tjeneste for andre, samt ansvar for å bli klar over sine egne evner og utvikle disse til glede for seg selv og andre. Skolens ansatte og elever engasjerer seg ikke minst aktivt i humanitært arbeid i samarbeid med ADRA Norge (www.adranorge.no).

HVORFOR VATNELI?

Les hva foresatte og elever sier om skolen.

Det er trivsel på Vatneli skole. Skolen har fokus på skolemiljø og sunne verdier, som er grunnlag for trivsel og godt læringsmiljø. Dyktige og engasjerte lærere, høyt nivå på innholdet i undervisningen og høy lærertetthet gir større mulighet for tilpasset undervisning og oppfølging av alle elever.

Skolen ligger solvendt med flott utsikt. I skolegården er det både beplantning, trær å klatre i og bekk for pinnebåtlek, i tillegg til lekeapparater, ballbinge og gapahauk. Skolen tilbyr flere leirskoler, dagsturer og disponerer kanoer. Elevene ivaretar også skolen med daglig rengjøring.

Summen av godt skolemiljø og læringsmiljø gjør at vi er svært fornøyd med vårt skolevalg.

MARGRETHE HOVDA RØED – FORELDER

Adventistene har et godt rykte på seg for å drive gode skoler i verden. Vi har selv erfaring fra våre år i Thailand og valgte derfor Vatneli når vi flyttet til Norge igjen. For oss er det viktig at skolen bygger på kristne verdier og at barna får utvikle seg, både faglig og personlig. Vatneli har en meget fleksibel, billig og bra SFO ordning som er gull verdt!

KINE GAHNSTRØM-KALVIKNES – FORELDER

Det beste med Vatneli er at det er et tettere miljø sånn at det ikke blir gjenger og folk tør å være seg selv. Lærerne tar tak i ting som skjer og vi får tettere oppfølging. Vi får mat på skolen. Lærerne og elever bryr seg om hverandre på skolen.

SERINE MARIE – ELEV PÅ UNGDOMSSKOLEN

Jeg liker å gå på Vatneli fordi det er en så liten skole og så er det veldig få som gjør slemme ting mot deg. Du får venner ganske fort på Vatneli, for jeg fikk en venn nesten med en gang jeg begynte på skolen. Noen ganger lager vi ting som jeg ikke en gang visste at gikk an i kunst og håndtverk, det er kjempekult. Jeg liker også at vi har små klasser, at det ikke er A, B og C og at vi må spre oss hele tiden. Nå lager vi våre egne aviser, det visste jeg ikke at vi kunne, det er kjekt. 2 dager i uka får vi være inne i gymsalen med TL. Det liker jeg veldig godt. Jeg er kjempeglad for at jeg går på Vatneli!

WILLIAM – ELEV PÅ BARNESKOLEN

Jeg liker veldig godt å gå på Vatneli. Jeg liker godt å springe rundt og så liker jeg fotball. Jeg går på  Vatneli fordi det er en kristen skole. Her lærer vi om kristendommen og hvordan vi skal være gode mot  andre. Jeg liker å hjelpe andre. Har vært med familien min til Thailand og vært med på et hjelpeprosjekt.  Det heter Keep Girls Safe.

JONATHAN – ELEV PÅ BARNESKOLEN

Da jeg gikk i 1.klasse, trivdes jeg ikke på skolen. Jeg var lei meg hver dag. Mamma sa jeg skulle prøve Vatneli. Jeg prøvde det og trivdes så godt. Det mest positive er at lærerne og elevene er så snille. Ingenting er negativt. Jeg gleder meg hver morgen til å gå på skolen. Miljøet er veldig bra. Det er så positivt rundt deg. Hvis noe dumt skjer, hjelper alle til. Jeg har lært mye om Bibelen. Dessuten lærer jeg mer når jeg har det bra. Det er mye bedre kontakt med lærerne, og de er våre venner.  Lærerne er med på ting, for eksempel spiller lærerne fotball med elevene.

MIRIAM – ELEV PÅ UNGDOMSTRINNET

Jeg liker å gå på Vatneli. Her kan jeg leke med vennene mine. Vi har nettopp fått ny, fin lekeplass. Jeg liker også å jobbe i timene. Det jeg liker aller best er matte, lese og skrive. Kunst og håndverk er gøy, for jeg liker å lage ting. Jeg liker også at vi får lære mer om Gud.

BENJAMIN – ELEV PÅ BARNESKOLEN

Jeg er glad for å gå på Vatneli skole. Lærere er snille og de passer på at alle har det bra på skolen. De hjelper oss i timene og passer på at vi får gode dager på skolen. Vi lærer å respektere hverandre og vi kan bruke chromebook i timene. På skolen er det mange snille elever som jeg liker å være sammen med. Jeg leker ofte i sandkassen. I år har vi fått nytt klatrestativ og mange synes det er gøy.

Jeg har det gøy på SFOen om morgenen. Der leker jeg med andre i gymsalen, jeg har lært å spille basketball. Fotball liker jeg også. Vi har også en vaktmester på skolen vår. Han er snill og hjelpsom og fikser ting som er ødelagt og klipper gresset rundt skolen.

CHRISTINA – ELEV PÅ BARNESKOLEN

MØT VÅRT PERSONALE

Ledelse og administrasjon

Gullborg Johansen

kontorleder

Bjørn Knutsen

assisterende rektor

rådgiver

Sindre Særheim

rektor

Pedagogisk personell

Agnes Jaworska

lærer

Angelika H. Rosengren

lærer

Anita Bredesen

miljøterapeut og lærer

Arne Leknes
Arne Leknes

lærer

pensjonist, alt-mulig-mann

Crispen de Lange

vikarlærer

Dina Helen Kalmens

lærer

Elise T. Hetland

lærer

Henriette Aarsand

lærer

lærerspesialist, leder SFO, kontaktlærer 1. trinn

Kenneth Raymond Lie

lærer

musikkskolelærer

Lucia Glitza

miljøterapeut

SFO, kjøkken

Marianne Tysseland

lærer

kontaktlærer 2-4. trinn/ spes.ped.lærer

Marie Ånonsen

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Marie Sviland Haugen

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Nina Skoge

lærer

AART-lærer, kontaktlærer 8-10. trinn

Olav Særheim

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn, svømmelærer

Stefania Checiches

miljøterapeut og lærer

Tom Ånonsen

miljøterapeut og lærer

Viviann Berglund

lærer

Andre ansatte skoledrift

Anne Hilde Puumalainen

assistent

SFO

Refan B. Soriano

vaktmester og miljøterapeut

SFO

Valdeia Nødland

assistent

kjøkken, renhold og eiendom  

I permisjon