Årsvikariater lærer og miljøterapeut 2021/2022. Søknadsfrist 14. mars 2021

Lærerstilling 50-60% årsvikariat 2021/2022 Skolen har ledig årsvikariat for lærer fra 1.8.21-31.7.22. Norsk, matematikk og kunst- og håndverk vil være sannsynlige undervisningsfag på 5-7. trinn, men ikke begrenset til det. Presis fagfordeling avtales senere når timeplanen legges. Vatneli skole er en firdelt 1-10 skole godkjent for 72 elever, drevet av Adventistkirkene i Sandnes og Stavanger.…