Vatneli skolen har i den siste tiden fått henvendelser om hvordan vi forholder oss til koronasmitten som utbrer seg i Norge. Derfor informerer vi også her, i tillegg til info som tidligere er sendt ut i Visma. Skolen forholder seg til anbefalinger vi får fra helsemyndighetene (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/) og Sandnes kommune (https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/) og anbefaler foresatte om å gjøre det samme.

På skolen har vi iverksatt flere forebyggende tiltak som bl.a. pause i håndhilsning om morgenen, fokus på god hånd- og hostehygiene i klassene. Raske beskjeder til skolens foresatte vil bli gitt gjennom vår primær informasjonskanal Visma.

I denne tiden oppfordrer vi om at en holder eleven hjemme 48 timer, mot 24 timer, ved oppkast, og at en har lavere terskel enn normalt for å holde eleven hjemme for feber, forkjølelse, og influensalignende symptomer. Først og fremst for fellesskapet sin del, men også for egen del.