Vatneli skole blir stengt fra og med fredag 13. mars inntil videre. Dette gjelder all skoleaktivitet, undervisning, utviklingssamtaler og styremøter. En ny vurdering vil bli tatt om 14 dager. Foreldrene bes følge opp elevenes opplæring så langt det lar seg gjøre, med spesielt fokus på lesetrening og regnetrening (repetisjonsoppgaver). Faglærere/kontaktlærere vil være tilgjengelige via e-post. Skoleledelsen følger fortsatt nasjonale og lokale råd som gis. 

Hvis foresatte med nøkkelroller i samfunnet har utfordringer med barnepass, bes de ta kontakt med skolens ledelse, jfr. nasjonal dugnad