9. og 10.kl på Fredreise til Krakow. Etter et lærerikt besøk i Schindlermuseet, besøkte vi jødiske kvartaler og stoppet ved ghettomuren. I et område med 300 hus ble det presset inn 30.000 jøder, som senere ble sendt til utryddelsesleirer. Historien om den polske apotekeren som flyttet inn i ghettoen for å hjelpe trengende  jøder, gjorde sterkt inntrykk. Det samme gjorde de forlatte kirkegårdene fra før 2.verdenskrig. De som kunne stelt gravene,  ble selv sendt til gasskamrene. Et helt folk ble nærmest utslettet. Måtte det aldri skje igjen.

9. og 10. trinn i Auschwitz Birkenau. Elevene er avbildet ved ruinene etter et av gasskamrene. 1,1 milliioner mennesker ble tatt av dage i leiren. Den dyktige guiden fortalte blant annet om 15 år gamle Elie Wiesel som ble deportert til konsentrasjonsleiren i 1944 sammen med sin far, mor og søster. Moren og søsteren ble sendt rett i gasskammeret, mens Elie og faren kom gjennom utvelgelsen. Elie Wiesel overlevde leiren og dødsmarsjen på slutten av krigen. Hans budskap til verden er å aldri være likegyldig. Ta stilling til ondskapen og urettferdigheten fordi den angår også deg.

For flere var dette det sterkeste inntrykket i Auschwitz Birkenau: Minneplatene på 23 språk taler sitt tydelige språk. «La alltid dette stedet være et rop av fortvilelse og et varsel til menneskeheten, hvor nazistene myrdet omkring halvannen million menn, kvinner og barn, hovedsaklig jøder fra flere land i Europa.» Den dyktige guiden pekte på at det er vårt ansvar å fortelle dette videre og aldri glemme historien.