Health Expo

Engelsk 8-9.trinn inviterte på Health Expo med fokus på god helse – fysisk, psykisk og sosialt. Elevene rullerte mellom kjekke og lærerike stasjoner, under godt forberedt veiledning av 8-9.trinn som bemannet disse. For de eldste foregikk kommunikasjonen naturligvis på engelsk. Tekst/foto: Bjørn Knutsen