Health Expo

Engelsk 8-9.trinn inviterte på Health Expo med fokus på god helse – fysisk, psykisk og sosialt. Elevene rullerte mellom kjekke og lærerike stasjoner, under godt forberedt veiledning av 8-9.trinn som bemannet disse. For de eldste foregikk kommunikasjonen naturligvis på engelsk. Tekst/foto: Bjørn Knutsen

Demonstrasjon – Rettferdighet for friskolene!

Demonstrasjon – Rettferdighet for friskolene! Elever, ansatte, foresatte og andre støttespillere fikk utøve demokrati i praksis i byparken i Stavanger, parallelt med demonstrasjoner i hele landet. Protestene mot de foreslåtte kuttene i statsstøtten, ble hørt helt inn i regjeringskontorene – og det virket! Tekst/foto: Bjørn Knutsen