Demonstrasjon – Rettferdighet for friskolene!

Demonstrasjon – Rettferdighet for friskolene! Elever, ansatte, foresatte og andre støttespillere fikk utøve demokrati i praksis i byparken i Stavanger, parallelt med demonstrasjoner i hele landet. Protestene mot de foreslåtte kuttene i statsstøtten, ble hørt helt inn i regjeringskontorene – og det virket! Tekst/foto: Bjørn Knutsen