Crispen de Lange

lærer

Tom Ånonsen

lærer

Anita Bredesen

miljøterapeut

Stefania Checiches

lærer

Lucia Glitza

miljøterapeut

Olav Særheim

lærer

svømmelærer, kontaktlærer 8-10. trinn

Dina Helen Kalmens

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Ida Marie Hofseth

miljøterapeut

Torgeir Leknes

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Viviann Berglund

lærer