Marie Ånonsen

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Crispen de Lange

vikarlærer

Tom Ånonsen

miljøterapeut og lærer

Anita Bredesen

miljøterapeut og lærer

Stefania Checiches

miljøterapeut og lærer

Lucia Glitza

miljøterapeut

SFO, kjøkken

Olav Særheim

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn, svømmelærer

Dina Helen Kalmens

lærer

Viviann Berglund

lærer

Elise T. Hetland

lærer