Crispen de Lange

lærer

Tom Ånonsen

miljøterapeut og lærer

Anita Bredesen

miljøterapeut og lærer

Stefania Checiches

miljøterapeut og lærer

Lucia Glitza

miljøterapeut

Olav Særheim

lærer

svømmelærer, kontaktlærer 8-10. trinn

Dina Helen Kalmens

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Torgeir Leknes

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Viviann Berglund

lærer

Elise T. Hetland

lærer

kontaktlærer 1-2. trinn