Ethan Caleb Elaisa

assistent

SFO, assistent, miljøarbeider

Anastasija Kohnuka

assistent

SFO, assistent, miljøarbeider

Crispen de Lange

lærer

Tom Ånonsen

lærer

Filip Valle Landmark

miljøterapeut

Anita Bredesen

miljøterapeut

Stefania Checiches

lærer

Jarek Kejna

vaktmester

Mette Mellemstrand

kjøkken og renhold

Valdeia Nødland

assistent

SFO, renhold, kjøkken og eiendom