Tom Ånonsen

lærer

Filip Valle Landmark

miljøterapeut

Anita Bredesen

miljøterapeut/lærer

Stefania Checiches

lærer

Jarek Kejna

vaktmester

Mette Mellemstrand

kjøkken og renhold

Valdeia Nødland

assistent

SFO, renhold, kjøkken og eiendom

Lucia Glitza

miljøterapeut/assistent

Olav Særheim

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn

Dina Helen Kalmens

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn