Marie Ånonsen

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Anne Hilde Puumalainen

assistent

SFO

Refan B. Soriano

vaktmester og miljøterapeut

SFO

Anastasija Kohnuka

assistent

SFO, assistent, miljøarbeider

Crispen de Lange

vikarlærer

Tom Ånonsen

miljøterapeut og lærer

Filip Valle Landmark

miljøterapeut

Anita Bredesen

miljøterapeut og lærer

Stefania Checiches

miljøterapeut og lærer

Jarek Kejna

vaktmester