NrKs vennskapskampanje, BlimE

Se Vatneli skoles bidrag til den nasjonale vennskapskampanjen BlimE-dansen 2020 i regi av NrK Super. Kampanjen handler om inkludering og det å aktivt bidra til at alle har venner på skolen. Takk til ansatte og elever for en flott produksjon og fremførelse! https://nrksuper.no/blime-dans/13468e72-857a-433d-9ed8-0f30faa9d5b6