Skolegudstjeneste – Jesus lever!

Rundt 250 personer i skolefamilien, menighetsmedlemmer og besøkende hadde gleden av å se godt forberedte elever synge og spille påskebudskapet om at Jesus lever! Det ligger mye øvelse og arbeid bak den årlige skolegudstjenesten. Elevene er utrolig flinke i alt fremføringen innebærer, både på scenen og i kulissene og ikke minst med teknikken. Det var…