Skoletur

Skoletur med 1.-10.trinn, de yngste Dalsnuten og de eldste Bjørndalsnuten – fantastisk utsyn over Lutsivassdraget. Felles møteplass og bading ved Revholstjørn.