Skolegudstjeneste

Skolegudstjeneste. En fullsatt forsamling på over to hundre personer fikk se godt forberedte elever fremføre påskebudskapet gjennom varierte innslag. Fjerdeklassingene fikk overrakt sin personlige Bibel. Kollekten gikk til ADRA Norges arbeid for Ukrainske flyktinger og risikoutsatte jenter i Nord Thailand, Keep Girls Safe. Takk til alle for deltakelse og fremmøte! Tekst/bilder: Bjørn Knutsen