Finnes det bedre språklæring enn å dra til det landet de snakker språket i?

Elever fra ungdomsskolen dro på tur til England og Tyskland for å lære seg språket bedre i språkenes hjemland. Elevene som valgte faget engelsk fordypning var i London i fem dager, mens elevene som valgte tysk, reiste til Berlin, der de ble i 11 dager. Resultat:
Bedre kunnskap i språk, nye reiseerfaringer og et forsterket fellesskap. På Vatneli skole velger elevene i 8.klasse om de vil ta et nytt fremmedspråk eller om de vil fordype seg i engelsk. Belønningen for arbeidet som blir gjort på skolebenken, blir en utenlandstur, hvor språkkunnskapene blir satt på prøve i praksis.

Turen inngår i skolepengene, så alle får være med. Tyskelevene bodde en uke i Oranienburg like utenfor Berlin, deretter en uke midt i Berlin.

Geir Jonny var en av de ansatte som var med på turen til london:

– Elevene hadde en overveldende læringskurve mens vi var i London. Første dag var de usikre og tilbakeholdne, men selvtilliten steg gradvis og de ble flinkere til å bruke språket etter hvert som de mestret utfordringene og dagene gikk. Læring i praksis er veldig effektivt.
Vi erfarte at de gjennom å bruke språket, lærte mer på turen enn hva de ville gjort
over lang tid på skolebenken.

En språktur handler om mer enn bare språk. Det handler om kultur, erfaringer, sosialt fellesskap og læring i praksis. Vi gleder oss til neste tur!