Ledelse og administrasjon

Gullborg Johansen

kontorleder

Sindre Særheim

rektor

Bjørn Knutsen

assisterende rektor

Pedagogisk personell

Agnes Perska

lærer

kontaktlærer 3-4. trinn

Angelika H. Rosengren

lærer

Anita Bredesen

miljøterapeut/ lærer

Arne Leknes
Arne Leknes

lærer

Dina Helen Kalmens

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Henriette Aarsand

lærer

kontaktlærer 1- 2. trinn, leder SFO

Ida Marie Hofseth

miljøterapeut

Karl Martin Tonstad Leknes

lærer

Kenneth Raymond Lie

lærer og musikkskolelærer

Linda S. Nielsen

lærer

Lucia Glitza

miljøterapeut/ assistent

Marianne Tysseland

lærer

kontaktlærer 3-4. trinn/ spes.ped.lærer

Marie Sviland Haugen

lærer

kontaktlærer 5-7. trinn

Milan Tomka

svømmelærer

Nina Skoge

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn

Olav Særheim

lærer

kontaktlærer 8-10. trinn

Stefania Checiches

lærer

Torgeir Leknes

lærer

Viviann Berglund

lærer

Andre ansatte skoledrift

Jarek Kejna

vaktmester

Mette Mellemstrand

kjøkken og renhold

Valdeia Nødland

assistent

SFO, renhold, kjøkken og eiendom

I permisjon

Elise T. Hetland

lærer

Siri Marie Bjørnsen

lærer