Forsiden   Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten

Hva er skolehelsetjenesten?
Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450 fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø og bidra til en helsefremmende livsstil.
Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Noen ganger i halvåret er det skolelege på skolen.
Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe til med?

• Sosiale eller psykiske vansker; mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.
• Fysiske plager; kartlegge, når bør lege kontaktes
• Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling, spørsmål og vansker omkring pubertet
• Syn og hørsel; syn- og hørselstest
• Støttesamtale med barnet når de møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg og sykdom etc.
• Hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer; samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål etc.

Det er særlig aktuelt å samarbeide med skolens personale slik at skolehverdagen for eleven blir så god som mulig. Skolehelsetjenesten kan henvise til, og samarbeide med andre tjenester i samråd med barn og foreldre.

I tillegg tilbys rutineundersøkelser av høyde og vekt på 3. trinn og 8.trinn, samt vaksinering etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Vaksinasjonsprogram

Helsesøster har helseveiledning i elevgrupper og deltar på enkelte foreldremøter.

Helsesøster Rigmor Bjørgo vil være vikar høsten 2017. Hun vil være tilstede på skolen hver mandag fra 08.00 til 13.00. Hun kan nås på tlf 480 73 345 alle dager eller e-post: rigmor.bjorgo@sandnes.kommune.no

Les mer om skolehelsetjenesten på kommunens hjemmeside; www.sandnes.kommune.no/helsestasjonstjenester
Helsesøster på denne skolen: Ingunn Moi Haugen
Trefftider på skolen: Mandag kl.08.00-11.30

Telefon: 904 02 381 (man, tirs og tors)

Skolelege: Helsesøster formidler kontakt

Skolefysioterapeut: Helsesøster formidler kontakt