Skolen stenges

Vatneli skole blir stengt fra og med fredag 13. mars inntil videre. Dette gjelder all skoleaktivitet, undervisning, utviklingssamtaler og styremøter. En ny vurdering vil bli tatt om 14 dager. Foreldrene bes følge opp elevenes opplæring så langt
Les mer »


Smitteberedskap – korona

Vatneli skolen har i den siste tiden fått henvendelser om hvordan vi forholder oss til koronasmitten som utbrer seg i Norge. Derfor informerer vi også her, i tillegg til info som tidligere er sendt ut i Visma.
Les mer »


Lærerstillinger ledig ved Vatneli skole, Sandnes.

Med forbehold om styrets godkjenning blir det fra 1. august 2020 er det ledig fast stilling i 70-100% i allmenne fag. I tillegg er det sannsynligvis behov for vikarlærer i inntil 100% i årsvikariat 2020/2021.
Les mer »


Fysisk aktivitet og helse

Fredag 14. februar stod det hardt fysisk arbeid på timeplanen. Stien ned til Hana fikk en nødvendig oppgradering med stein, grus og påler til å holde seg i skråningene. Stolt over innsatsen til elevene.


Den kulturelle skolesekken

En virkelig flott instrumentopplevelse da PercUp hadde musikkverksted med barnetrinnet i skolens gymsal. 7.trinn deltok i konserten…
Les mer »


Høydepunkter

Høydepunktet under Språkreise Berlin var ifølge elevene sykkelturen langs «Berlinmuren»…
Les mer »


Språkreise til Tyskland

Elever på 9. trinn som har tysk som fremmedspråk 2, har i disse dager språkskole i Berlin.
Les mer »


ADRA-julemarked

Vatneli skole framførte 4.desember syngespillet «En glede for hele folket» for en fullsatt sal.
Les mer »


Vitenfabrikken

Denne uka har elever på 3.-4.trinn vært på Vitenfabrikken. De fikk være i Planetariet
Les mer »


Kjekk dag på rådhuset

To elevrådsrepresentanter deltok torsdag 21. november på Barnas og de Unges Bystyre i Sandnes. 
Les mer »