Forsiden   SFO

SFO

Telefonnummer til SFO: 488 85 517

Skolefritidsordningen
– har et leke- og aktivitetstilbud for barn i 1.-6.klasse etter at skoledagen er slutt på mandag – fredag.
– har i år ca 14 barn
– er primært ute, men bruker gymsal/kirketorg etter behov.
– det blir servert et enkelt måltid på SFO kl. 13.30.

For å skape et trivelig og trygt fritidstilbud for barna, syns vi det er viktig at virksomheten i SFO er preget av:
– fri lek, og rett til å velge selv
– organiserte aktiviteter
– struktur (regler og dagsrytme)
– grenser, trygghet, tilhørighet og omsorg
– anerkjennelse
– vennskap
– skikk og bruk
– og ikke minst å ha det moro

Oppholdstid:

Mandag, tirsdag og torsdag: kl. 13.30-16.30

Onsdag: kl. 14.30-16.30

Fredag: kl. 11.45 -15.00

Morgen-SFO: Mandag – fredag: kl. 07.00-08.15

Det vil bli egne påmeldinger for SFO i ferieuker.
Åpningstiden i ferier er: 8.00-16.00 (fredag til 15.00)

SFO-priser:
Man betaler for 4, 10, 15 eller 20 timer/uke (betales månedsvis, 9 mnd/år). Dette inkluderer ikke ferier.

Pris:  20 timer i uka: kr  2364,00 pr. mnd.   15 timer i uka: kr   1773,00 pr. mnd.

10 timer i uka: kr   1182,00 pr. mnd.  4 timer i uka: kr 473,00 pr. mnd.

Oppsigelsestid: 1 mnd

I ferieukene betales det 200,- pr dag eller maks 700,- pr uke.

SFO-rute

Ordensreglement skole og SFO