Forsiden   Priser

Priser

Offentlige tilskudd
Staten gir tilskudd til 85% av driftsutgiftene med utgangspunkt i en gjennomsnittskostnad i offentlig skole. Vatneli er en privat grunnskole med foreldrebetaling som dekker inn det staten ikke gir tilskudd til.

Privatskoleloven § 6-2.Skolepengar
”Skolar som får statstilskot etter § 6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/ kapitalkostnader.”

Skolepriser (gjelder fra og med skoleåret 2019/2020):
1.–4.klasse: kr. 500,- pr mnd i 11 mnd.Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner og lignende.

5-7. trinn: kr. 900,- pr mnd i 11 mnd. Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner, leirskole, med mer.

8.–10. klasse: kr 1.100,- pr mnd i 11 mnd.
Inkludert i betalingen er musikkskolen/instrumentopplæring, språktur til Tyskland/England, Fredsreise til Polen, Basecamp 8, Absolutt 9.ende, Absolutt10.ende, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner med mer.

Det gis 50% søskenmoderasjon for barn nr. 2, 75% for barn nr. 3, og fra og med barn nr. 4 fritt (innføres fra og med skoleåret 2019/2020)

Les mer om SFO på denne siden.