Forsiden   Priser

Priser

Offentlige tilskudd
Staten gir tilskudd til 85% av driftsutgiftene med utgangspunkt i en gjennomsnittskostnad i offentlig skole. Vatneli er en privat grunnskole med foreldrebetaling som dekker inn det staten ikke gir tilskudd til.

Privatskoleloven § 6-2.Skolepengar
”Skolar som får statstilskot etter § 6-1 første ledd, kan krevje inn skolepengar. Styret fastset storleiken på skolepengane. Skolepengane kan utgjere inntil 15 prosent av tilskotsgrunnlaget, med eit beløp fastsett av departementet i tillegg for dekning av utgifter til husleige/ kapitalkostnader.”

Skolepriser:
1.–7.klasse: kr 740,- pr mnd i 11 mnd.
Inkludert i betalingen er instrumentopplæring, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner, leirskole og lignende.

8.–10. klasse: kr 1265,- pr mnd i 11 mnd.
Inkludert i betalingen er musikkskolen, språktur til Tyskland/England, Fredsreise til Polen, Basecamp 8, Absolutt 9.ende, Absolutt10.ende, ski-, skøyte- og idrettsdager, ekskursjoner med mer.

Det gis søskenmoderasjon fra barn nr 3.

Les mer om SFO på denne siden.

Skoleåret 2019/2020: Det arbeides med satser som gir gode rabattordninger fra søsken nr to.