Forsiden   Om skolen

Om skolen

 

skolebyggetSkolen er en del av Adventistkirkens verdensomspennende skolevirksomhet som teller rundt 8000 skoler og universiteter, med over 1,8 millioner elever. I Norge er det 11 grunnskoler og 1 videregående skole. Skolen er medlem av Kristne Friskolers Forbund, KFF.

Vatneli skole er en skole hvor elever og ansatte trives. Elever som begynner her i 1. klasse, kan fullføre 10 års grunnskole ved samme skole. Her blir man bedre kjent med hverandre enn det som er vanlig, også på tvers av trinnene. De flotte uteområdene innbyr til lek, sport, aktivitet og læring.

Vatneli vil være attraktiv for foreldre og elever som vil noe mer med grunnskolen.

En fådelt 1-10 skole
At skolen vår er fådelt betyr at elevene går sammen på tvers av trinnene. Vi har klasser fra 1.-10.trinn, og for tiden er klassedelingen slik:

– 1.-2.klasse

– 3.-4.klasse

– 5.-7.klasse

– 8.-10.klasse

Dette er hoveddelingen, men i flere fag deles klassen i mindre grupper. Dette gjelder særlig i engelsk og matematikk. Forskning viser at læringseffekten kan øke med opp mot 90 % hvis en elev lærer bort sin kunnskap til en annen. Hos oss har vi aldersblandinger i alle fag. Det betyr ikke at vi klarer å utnytte denne læringseffekten like godt alltid, men vi tror at aldersblanding er et gode mer enn det er en ulempe.