Forsiden   Historie

Historie

Vatneli skole er en av 11 grunnskoler som Adventistkirken driver i Norge. Skolen startet i august 1978 med 22 elever fra 1-7.klasse og to lærere. Skolen hadde fra starten lokaler i den nybygde Adventistkirken i Hoveveien, Sandnes. Planen var at denne lokaliteten skulle være midlertidig. Imidlertid skulle det gå 20 år før skolen hadde et permanent sted for skoledrift. I 1998 ble eiendommen Vatneli, som tidligere hadde vært helseheim, kjøpt. Bygget måtte totalrenoveres med tanke på skoledrift. I august 1998 stod bygget ferdig til å ta imot elever fra 1.-10-klasse. En stor dugnadsoperasjon var fullført med 8000 dugnadstimer. Resultat var en funksjonell bygning med lyse, trivelige klasserom og gode arbeidsrom for de ansatte. Et fantastisk sted å kunne drive skole på.

Helt siden starten hadde skolen leid lokaler til kroppsøving av kommunen. Nå ble det lansert planer for bygging av en ny gymnastikksal for skolen. Resultatet ble et kombinasjonsbygg for skole og menighet. I mai 2003 stod bygget ferdig: En stor gymnastikksal og aula med tilhørende fasiliteter. Også her var det lagt ned en enorm dugnadsinnsats. Over 20.000 dugnadstimer. I siste fase av byggingen fikk vi hjelp av et byggekorps av frivillige fra USA, med 23 arbeidere som var med og fullførte bygget.

Høyland Helseheim i Vatneli ble ferdig som tuberkulosehjem i 1928 med 22 pasientplasser. Bare avbrutt av en periode da tyskerne tok bygget til offisers- og soldatforlegning fra 1942-45, tjente bygget sin opprinnelige hensikt fram til 1963 da den siste pasienten flyttet ut. Siden har bygget vært barnehjem for vanskeligstilte barn og unge en periode fra 1965 under navnet Høyland Barnepsykiatriske behandlingshjem. Etter at denne institusjonen ble avviklet, har stedet vært daghjem for senil demente. Fra 1997 stod bygget tomt, inntil Adventistkirken kjøpte eiendommen til skoledrift i februar 1998.