fysisk aktivitet

Det er blant annet idretts-, skøyte- og skidag for hele skolen hvert år. For ungdomsskoleelevene har et populært valgfag vært fysisk aktivitet og helse.

Inngangen til gymsalen er kun få meter fra klasserommene og er åpen for elever i friminuttet etter lunsj, og det blir utnyttet til stor glede blant elevene!