Forsiden   Eierskap

Eierskap

Vatneli skole eies og drives av Driftsforeningen Vatneli skole, hvor Adventistkirken i Sandnes og Stavanger har eierandelene.

Styrets sammensetning
Styret består av 5-9 medlemmer oppnevnt av generalforsamlingen som også utpeker styrets leder og nestleder.

Til styret oppnevnes inntil 3 varamedlemmer.
Ved styrets møter har følgende personer møte- og talerett:
a) medlemsmenigheten(e)s pastor(er),
b) lederne for SDA-DNU og SDA-VND og lederne for skoleavdelingen i SDA-DNU og SDA-VND, samt
c) de personer som er nevnt i privatskoleloven § 5-1 bokstav a-f. (en elevrepresentant, en foreldrerepresentant og representant fra kommunen)
Skolens daglige leder (rektor) er styrets sekretær.

Styreleder er Bjørn Eivind Holm. Kontaktinfo: bjorn.eivind.holm@gmail.com

Bjørn Eivind Holm

Bjørn Eivind Holm