Forsiden   Informasjon   Valg av gode tekster

Valg av gode tekster

Å lese gode tekster i de ulike fagene er en forutsetning for å tilegne seg kunnskap. Elevene må få erfaring i å lese og få kunnskap fra ulike sjangre og teksttyper. Læreren bør, i tillegg til fagboka, også la elevene møte tekster fra andre bøker og oppslagsverk, aviser, magasiner og nett. Undervisningen må ha som mål å utvikle strategiske lesere. Læreren må også hjelpe elevene til å finne informasjon i teksten, tolke teksten og reflektere rundt det de har lest.

Denne våren har Vatneli skole et samarbeid med flere andre friskoler i Rogaland og Lesesenteret ved universitetet i Stavanger. Fokus har vært å kunne finne tekster som engasjerer og motiverer elevene til å lese for å lære. Vi har også hatt fokus på å stille gode spørsmål til tekstene på en slik måte at elevene blir engasjert.

Onsdag 11. april hadde vi besøk fra lesesenteret. Toril Frafjord Hoem var sammen med lærerne på et møte der vi delte erfaringer og undervisningsopplegg med hverandre. Vi fikk god anledning til å reflektere rundt tekstene vi hadde valgt, og fikk mange gode innspill fra kollegene våre.

Dette er en prosess for å bli mer bevisst på hvordan vi velger tekster i fagene våre og hvordan vi arbeider med tekst. Alle faglærerne har et ansvar for å drive leseundervisning i sitt fag – med spesielt fokus på fagspesifikke elementer og sjangre. Da utvikler vi gode, strategiske lesere i alle fag.

 

Kommentarer er lukket.