Forsiden   Arrangementer   Naturfagstur

Naturfagstur

8.-10.klasse har fullført emne om økologi og besøkte IVAR kloakkanlegg i
Mekjarvik for å se renseprosessen fra kloakken for 250.000
personekvivalenter kommer inn i anlegget til den renner renset ut i havet
utenfor Tungenes.

På bildet kan man se prosessen der objekter fra kloakken blir skilt ut idet
den kommer inn i anlegget.

 

Kommentarer er lukket.