ADRA

Vatneli skole er ute i hjelpeaksjon i uke 36 og samlet første kveld 36.000
kroner. Midlene kanaliseres gjennom Adventkirkens hjelpeorganisasjon ADRA,
som arbeider i 120 land.

Hovedfokus dette året er støtte til ungdom i
barnehjem med utdanning og lån til å starte egne virksomheter og
familiegjenforening.

 

Kommentarer er lukket.