Velkommen til Vatneli skole

Vi har ledige elevplasser. For mer info, kontakt oss på 404 37 969 (rektor), 911 99 996 (ass. rektor) eller post@vatneli.no.


17. mai – Vatneli skole

Vi er ikke en stor skole, men elevene lot høre godt fra seg i toget med et bredt spekter av sanger.
Les mer

TINEstafetten

Også i år stilte mellomtrinnet med et lag på TINEstafetten i «Åpen klasse». Klassen hadde i forkant øvd på å springe 200 m og spesielt på å veksle.
Les mer

Våronn

Det er vår og plantetid. En gruppe fra 5.-7.trinn har Mat og Helse.
Les mer