Velkommen til Vatneli skole

Vi har ledige elevplasser. For mer info, kontakt oss på 959 12 427 (rektor), 911 99 996 (ass. rektor) eller post@vatneli.no.


Fysisk aktivitet og helse

Fredag 14. februar stod det hardt fysisk arbeid på timeplanen. Stien ned til Hana fikk en nødvendig oppgradering med stein, grus og påler til å holde seg i skråningene. Stolt over innsatsen til elevene.

Den kulturelle skolesekken

En virkelig flott instrumentopplevelse da PercUp hadde musikkverksted med barnetrinnet i skolens gymsal. 7.trinn deltok i konserten…
Les mer

Høydepunkter

Høydepunktet under Språkreise Berlin var ifølge elevene sykkelturen langs «Berlinmuren»…
Les mer